In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens ik verzamel, bewaar en gebruik. Het kan gaan om uw gegevens als (potentiële) klant of leverancier of als bezoeker van mijn website.
Deze verklaring heb ik opgesteld om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018 in Europa van toepassing is geworden.

1. Gegevens van de onderneming le Bon Mot Vertalingen

Le Bon Mot Vertalingen is een eenmanszaak van Karen Valkenaars. Le Bon Mot Vertalingen is gevestigd op de Henry Dunantlaan 7, 2614 GH te Delft en is te bezoeken op www.lebonmot.nl. U kunt contact opnemen per e-mail via kvalkenaars@lebonmot.nl of via telefoonnummer +31626164488.

2. Persoonsgegevens van klanten en leveranciers

In de onderstaande tabel kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verzamel, bewaar en gebruik in het kader van mijn diensten op het gebied van vertalen, proeflezen, eindredactie of copywriting waarom u mij heeft verzocht, of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Daarbij staat met welk doel ik dit doe, wat de grondslag en bewaartermijn zijn en wie de eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens zijn.

tabel privacy Le Bon Mot

*Omdat ik anders niet kan voldoen aan uw offerteverzoek of zelf geen offerte kan opvragen.

Wie krijgt uw persoonsgegevens nog meer?

Het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten kan toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Dit bedrijf voldoet aan de AVG.

Bent u verplicht uw gegevens te verstrekken?

Als u wilt dat ik mijn diensten aan u lever, moet u bepaalde gegevens (zoals een e-mailadres of postadres) aan mij verstrekken. Anders kan ik eenvoudigweg niet leveren. Als u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel bent u ook verplicht om uw btw-nummer te verstrekken, zodat ik aan de wettelijke vereisten kan voldoen.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonsgegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, of in het land waar u woont.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018 en zal worden herzien wanneer dat nodig is. Mochten er verschillen ontstaan tussen de Nederlandse en de Franse en/of de Engelse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie.

3. Persoonsgegevens van bezoekers van de website

Contactformulier en referentieformulier

Deze website bevat een contactformulier en een referentieformulier. Door uw persoonsgegevens via deze formulieren aan mij te verstrekken gaat u ermee akkoord dat ik uw gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruik.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein en tijdelijk bestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u mijn website bezoekt. Mijn website gebruikt alleen twee functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat mijn website voor u gemakkelijker is in gebruik. Het gaat om deze cookies:

  • _icl_current_language: om de ingestelde taal weer te geven.
  • wpml_browser_redirect_test: om te controleren of de bezoeker moet worden doorverwezen naar de website in een andere taal.