Vertaling cosmeticateksten Frans naar Nederlands

Voor een prettig leesbare en begrijpelijke Nederlandse tekst die de doelgroep aanspreekt.

Uiteraard is de tekst opgesteld in perfect Nederlands, bevat hij de juiste cosmeticatermen en heeft hij een verzorgde opmaak.

vertaling cosmetica Frans naar Nederlands

Lokalisatie cosmeticawebsites Frans naar Nederlands

Lokalisatie is naast het omzetten van tekst ook het omzetten van andere culturele en landgebonden aspecten die op een website staan. Zo is het noemen van een mooie score op de gezondheidsapp Yuka voor een Franse website relevant, maar niet voor een Nederlandse, want in Nederland wordt deze app veel minder gebruikt.

Maar ook het gebruik van foto’s, kleuren, gegevensbronnen en betaalwijzen kan plaatsgebonden zijn. Ik zorg ervoor dat de website bij het Nederlandse publiek geen wenkbrauwen doet fronsen, zodat de Nederlandse klant zich volledig aangesproken voelt.

Proeflezen en eindredactie cosmeticateksten Frans naar Nederlands

Twee paar ogen zien meer dan één. Ik controleer de tekst op leesbaarheid, spelling- en grammaticafouten, tikfouten, interpunctie e.d. Al dan niet in combinatie met een controle van het vertaalwerk en – indien nodig het herformuleren van tekst.

Vraag gerust naar de mogelijkheden voor de tekst die u gecontroleerd wilt hebben.

Gewaarmerkte vertalingen Frans naar Nederlands

Ik ben in 2010 beëdigd bij de rechtbank in Den Haag en ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4266. Cosmeticabedrijven kunnen bij mij terecht voor gewaarmerkte vertalingen van het Frans naar het Nederlands van officiële documenten.