Vertaling zakelijke en juridische teksten voor de cosmeticasector

Zakelijke en juridische teksten vertaal ik op een heldere manier, met oog voor detail. Mocht de Nederlandse tekst onduidelijkheden bevatten, dan overleg ik met u. Zo ontvangt u een duidelijke en verzorgde vertaling. Zakelijke en juridische teksten vertaal ik alleen van het Frans naar het Nederlands.

Voorbeelden van zakelijke teksten:

  • notulen
  • zakelijke brieven en e-mails
  • jaarverslagen
  • marktonderzoeken
  • tijdschriftartikelen

Voorbeelden van juridische teksten:

  • overeenkomsten, zoals fusieovereenkomsten, huurovereenkomsten, en sponsoringovereenkomsten
  • rechterlijke uitspraken
  • dagvaardingen
  • statuten
  • (algemene) voorwaarden

Mijn juridische vertalingen worden gecontroleerd door een jurist-vertaler. Ik volg regelmatig cursussen op juridisch gebied. Hiervoor verwijs ik graag naar mijn LinkedIn-pagina, onder ‘Prestaties’ > ‘Cursussen’.

Gewaarmerkte vertalingen Frans naar Nederlands

Ik ben in 2010 beëdigd bij de rechtbank in Den Haag en ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4266. U kunt bij mij terecht voor gewaarmerkte vertalingen van het Frans naar het Nederlands van officiële documenten, zoals huwelijksakten, echtscheidingsvonnissen, geboorteakten en huurovereenkomsten.

Karen brengt alle opdrachten tot een goed einde met veel toewijding, zorg en enthousiasme. We beschouwen haar als een zeer betrouwbare en flexibele vertaalster.” Barbara Wuyts, Project Manager Miles Translations

Tip: plan uw vertaling op tijd in

Een vertaling is vaak een van de laatste stappen in het proces, maar het is wel een essentiële stap. De vertaling moet met zorg worden gedaan en dat kost tijd. Heeft u interesse? Dan adviseer ik u om tijdig contact met mij op te nemen voor een vrijblijvende offerte.