Gewaarmerkte vertalingen Frans naar Nederlands

Le Bon Mot levert gewaarmerkte (“beëdigde”)* vertalingen van het Frans naar het Nederlands.

Soms hebben instanties een gewaarmerkte vertaling nodig van een officieel document. Zo kan bijvoorbeeld een gemeente, bank, werkgever, opleiding of notaris u vragen om een gewaarmerkte vertaling van een huwelijksakte, echtscheidingsvonnis, geboorteakte, statuten, een huurovereenkomst of bijvoorbeeld een hypotheekakte.

Waarom een gewaarmerkte vertaling?

De instantie wil een vertaling die ze kan vertrouwen. Ze wil er zeker van zijn dat wat in de vertaling wordt beweerd precies zo in uw brondocument staat. Ze wil zeker weten dat de vertaling niet wordt gebruikt om de situatie anders te laten lijken, want ze wil fraude voorkomen.

Daarom wil de instantie dat de tekst wordt vertaald door iemand die betrouwbaar is, door een beëdigde vertaler dus. In 2010 ben ik beëdigd bij de rechtbank in Den Haag en ik sta ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4266.

Hoe weet u dat een gewaarmerkte vertaling echt is?

  1. stempel en paraaf van de beëdigde vertaler op elke pagina (ik stempel ook de pagina’s van het brondocument);
  2. ondertekende verklaring van de beëdigde vertaler met stempel;
  3. de vertaling en de verklaring van de beëdigde vertaler worden onlosmakelijk aan het originele brondocument gehecht, zodat duidelijk is dat de brontekst en de vertaling bij elkaar horen.

Alleen deze papieren versie is geldig.

Hoe zorgt u ervoor dat de gewaarmerkte vertaling geldig blijft?

Dat is simpel: door ervan af te blijven! De gewaarmerkte vertaling is alleen geldig als zij ongeschonden blijft. U mag dus geen pagina’s of tekst toevoegen of verwijderen, of de pagina’s loshalen.

Origineel of kopie?

U bepaalt of ik voor de vertaling het originele brondocument gebruik, of een kopie daarvan. Besef wel dat het brondocument wordt gestempeld en wordt vastgehecht aan de vertaling en dat u het daarna niet mag loshalen.

Wilt u liever dat ik een kopie van het originele document gebruik? Dan adviseer ik om eerst aan de instantie die de vertaling nodig heeft te vragen of dat in orde is.

Heeft u vragen over gewaarmerkte vertalingen? Mail dan gerust even naar info@lebonmot.nl of bel naar 06-2616 4488.

Wat kost een vertaling van Le Bon Mot?

De prijs van een vertaling is afhankelijk van verschillende factoren. Daarbij spelen de omvang van de tekst, het documenttype en het onderwerp een rol. Voor gewaarmerkte vertalingen geldt een opslag. Le Bon Mot hanteert een minimumtarief van EUR 50 excl. btw.

Ik geef u graag een vrijblijvende prijsopgave. Daarvoor kunt u uw tekst mailen naar info@lebonmot.nl (met het verzoek om een prijsopgave).

* ‘Gewaarmerkt’ en ‘beëdigd’ worden door elkaar gebruikt. Feitelijk levert een beëdigde vertaler een gewaarmerkte vertaling.