Juridisch – statuten, overeenkomsten en voorwaarden –

Dat Franse bedrijf dat uw collega een tijdje geleden op het spoor kwam, is wel héél interessant. Jullie zijn het er over eens dat samenwerking voor beide partijen geweldige kansen biedt. Maar dan moet er nu wel worden doorgepakt… Daarom heeft u nú een vertaling van hun statuten nodig. Frans naar Nederlands.

“Karen brengt alle opdrachten tot een goed einde met veel toewijding, zorg en enthousiasme. We beschouwen haar als een zeer betrouwbare en flexibele vertaalster.” Barbara Wuyts, Project Manager Miles Translations

Le Bon Mot vertaalt van het Frans naar het Nederlands…

• statuten
• overeenkomsten, bijv. fusieovereenkomsten, sponsoringovereenkomsten, huurovereenkomsten
• (algemene) voorwaarden

Ik ben in 2010 beëdigd bij de rechtbank in Den Haag en ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 4266.

Neem uw vertaling serieus, plan haar op tijd in

Een vertaling is weliswaar een van de vele stappen in het proces, maar het is wel een essentiële. Het is een stap die met zorg moet worden uitgevoerd. Dat kost tijd. Heeft u interesse? Dan adviseer ik u om snel contact met mij op te nemen. Hoe eerder u uw opdracht plaatst, hoe eerder ik deze kan uitvoeren.

Nog steeds aan het peinzen over die vertaling? U kunt me gewoon even mailen of bellen en de rest van uw tijd besteden aan waar u goed in bent. Ieder zijn vak.